Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 85 m²
 • 4.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 6
 • 5
 • 82.7 m²
 • 4.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 56 m²
 • 4.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 64 m²
 • 6.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 7
 • 64 m²
 • 7.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 92.5 m²
 • 8.7 tỷVND