Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 150 m²
 • 4.1 tỷVND
B
 • 1,070 m²
 • 12 tỷVND
C
Đã bán
 • 60 m²
 • 2.55 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 70 m²
 • 4.75 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 70 m²
 • 3.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 100 m²
 • 2.7 tỷVND