Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 25.2 m²
 • 3.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64.86 m²
 • 5.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 7.19 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 61.2 m²
 • 2.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 101.3 m²
 • 15 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 5.2 tỷVND