Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 88.3 m²
 • 7.5 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 40.6 m²
 • 4.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 40 m²
 • 4.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32 m²
 • 2.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 93.4 m²
 • 5.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 64 m²
 • 6.1 tỷVND