Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 107.9 m²
 • 5.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 340.2 m²
 • 9.5 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 72.5 m²
 • 4 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 71.1 m²
 • 2.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 104 m²
 • 6.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 102.8 m²
 • 4.2 tỷVND