Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68.3 m²
 • 3.4 tỷVND
B
 • 74.1 m²
 • 4.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 53 m²
 • 3.85 tỷVND
D
 • 7
 • 7
 • 103.5 m²
 • 5.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 77 m²
 • 5.79 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 2.75 tỷVND