Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 5.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 120 m²
 • 6.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 76.8 m²
 • 2.5 tỷVND
D
 • 2
 • 27
 • 72 m²
 • 2.35 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2.25 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 2.73 tỷVND