Nhà đất lân cận

A
 • 81.3 m²
 • 3.98 tỷVND
B
 • 83.4 m²
 • 3.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 80.6 m²
 • 4.15 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 50 m²
 • 4.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 3.75 tỷVND
F
Đã bán
 • 59 m²
 • 2.7 tỷVND