Nhà đất lân cận

A
 • 4,630 m²
 • 46.3 tỷVND
B
 • 62.4 m²
 • 2.4 tỷVND
C
 • 50.4 m²
 • 2.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 84.2 m²
 • 2.55 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 50.1 m²
 • 4.6 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 50 m²
 • 4.5 tỷVND