Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 119.6 m²
 • 2 tỷVND
B
 • 62.4 m²
 • 2.4 tỷVND
C
 • 50.4 m²
 • 2.1 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 58.2 m²
 • 3.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 53.5 m²
 • 2.8 tỷVND
F
 • 90 m²
 • 2.3 tỷVND