Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 24 m²
 • 2.1 tỷVND
B
 • 10
 • 10
 • 135 m²
 • 8.1 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 46 m²
 • 4 tỷVND
D
 • 1
 • 175.5 m²
 • 10.5 tỷVND
E
 • 64 m²
 • 3.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 79 m²
 • 3.5 tỷVND