Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 9.92 m²
 • 1.75 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 20.6 m²
 • 2.15 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 54.8 m²
 • 9.28 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 29 m²
 • 2.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 18.79 m²
 • 3.8 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 42.7 m²
 • 4.75 tỷVND