Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 44.7 m²
 • 24.5 tỷVND
B
 • 6
 • 6
 • 114 m²
 • 37 tỷVND
C
 • 7
 • 7
 • 85.7 m²
 • 16.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 20.4 m²
 • 5.2 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 35.5 m²
 • 11.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 33 m²
 • 8.5 tỷVND