Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 220 m²
 • 27.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 84 m²
 • 10.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 79.1 m²
 • 6.4 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 100 m²
 • 13 tỷVND
E
 • 5
 • 5
 • 96 m²
 • 14.5 tỷVND
F
 • 4
 • 5
 • 69.2 m²
 • 7.4 tỷVND