Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 60.1 m²
 • 6.2 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 82.7 m²
 • 8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 54 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 4
 • 1
 • 52.4 m²
 • 3.7 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 38.1 m²
 • 3.75 tỷVND
F
 • 122.7 m²
 • 8.3 tỷVND