Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 50.4 m²
 • 2.68 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 3.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 52.8 m²
 • 2.85 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 99 m²
 • 6 tỷVND
E
Đã bán
 • 52.6 m²
 • 2.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 3.65 tỷVND