Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 164 m²
 • 13.5 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 412 m²
 • 82.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 2.35 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 1.98 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.6 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 2 tỷVND