Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 128 m²
 • 6.29 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 59.2 m²
 • 6.5 tỷVND
C
 • 43.7 m²
 • 4.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 4.1 tỷVND
E
 • 132.5 m²
 • 8.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 36 m²
 • 3.5 tỷVND