Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 110 m²
 • 16.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 46.5 m²
 • 4 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 48.22 m²
 • 3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 62.4 m²
 • 5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 37.6 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 3.49 tỷVND