Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 6
 • 80 m²
 • 14 tỷVND
B
 • 6
 • 6
 • 117 m²
 • 28.3 tỷVND
C
 • 6
 • 4
 • 127.2 m²
 • 20.5 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 83.03 m²
 • 13.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 42.9 m²
 • 3.6 tỷVND
F
 • 5
 • 5
 • 40.6 m²
 • 12.5 tỷVND