Nhà đất lân cận

A
 • 9
 • 8
 • 57.8 m²
 • 14.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 227 m²
 • 41.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 80 m²
 • 15.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 66 m²
 • 9.6 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 140 m²
 • 21.8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 13.5 tỷVND