Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 267.4 m²
 • 20.05 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 88 m²
 • 8.2 tỷVND
C
 • 5
 • 5
 • 60 m²
 • 4.75 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 52.2 m²
 • 5.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 190 m²
 • 11.7 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 127.9 m²
 • 9.99 tỷVND