Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 36 m²
 • 3.9 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 62 m²
 • 8.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 31.8 m²
 • 4.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 4.55 tỷVND
E
 • 4
 • 2
 • 75.6 m²
 • 10 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 22 m²
 • 1.95 tỷVND