Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 67 m²
 • 13 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 31.8 m²
 • 4.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 4.55 tỷVND
D
 • 37 m²
 • 4.45 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 36 m²
 • 3.9 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 62 m²
 • 8.5 tỷVND