Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 55.3 m²
 • 4.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 65 m²
 • 5.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 57.3 m²
 • 3.65 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 3.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 59 m²
 • 3.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 84 m²
 • 5 tỷVND