Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48.7 m²
 • 3.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28.4 m²
 • 3.3 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 44.2 m²
 • 5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 62 m²
 • 4.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 31.5 m²
 • 4.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 61.8 m²
 • 4.85 tỷVND