Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 4
 • 25.7 m²
 • 5.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 33 m²
 • 6.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 46 m²
 • 6.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 48.7 m²
 • 4.2 tỷVND
E
 • 5
 • 2
 • 69.3 m²
 • 6.7 tỷVND
F
 • 4
 • 5
 • 72 m²
 • 8.5 tỷVND