Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 57.5 m²
 • 3.35 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 64.8 m²
 • 4.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 50 m²
 • 3.9 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 2.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.35 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 59 m²
 • 1.9 tỷVND