Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 56.6 m²
 • 2.76 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 79.5 m²
 • 5.2 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 71 m²
 • 7.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 3.99 tỷVND
E
 • 87.5 m²
 • 6.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 60.3 m²
 • 5 tỷVND