Nhà đất lân cận

A
 • 51.7 m²
 • 2.85 tỷVND
B
 • 66.2 m²
 • 3.75 tỷVND
C
 • 3
 • 1
 • 214 m²
 • 16.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 100.2 m²
 • 4.05 tỷVND
E
Đã bán
 • 140 m²
 • 6.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 3.97 tỷVND