Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 48 m²
 • 4.3 tỷVND
B
 • 75 m²
 • 3.75 tỷVND
C
 • 92 m²
 • 3.8 tỷVND
D
 • 282 m²
 • 11.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 56 m²
 • 3.15 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 52 m²
 • 3.5 tỷVND