Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 67.6 m²
 • 5.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 76.5 m²
 • 5.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 53 m²
 • 4.35 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 60 m²
 • 3.9 tỷVND
E
 • 52 m²
 • 2.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 136 m²
 • 4 tỷVND