Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 120 m²
 • 6.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 136 m²
 • 4 tỷVND
C
Đã bán
 • 56 m²
 • 2.68 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 3.25 tỷVND
E
 • 9
 • 9
 • 94.7 m²
 • 16 tỷVND
F
 • 100 m²
 • 4.25 tỷVND