Nhà đất lân cận

A
 • 165.2 m²
 • 2.15 tỷVND
B
Đã bán
 • 513 m²
 • 3.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 161 m²
 • 1.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 110.4 m²
 • 980 trVND
E
Đã bán
 • 500 m²
 • 1 tỷVND
F
Đã bán
 • 513 m²
 • 4.25 tỷVND