Nhà đất lân cận

A
 • 1,184.6 m²
 • 2.7 tỷVND
B
 • 97.3 m²
 • 1.65 tỷVND
C
 • 1,760 m²
 • 3.85 tỷVND
D
 • 1,427 m²
 • 4.5 tỷVND
E
 • 519.1 m²
 • 2.9 tỷVND
F
 • 1,011.8 m²
 • 6.3 tỷVND