Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 115 m²
 • 3.5 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 89 m²
 • 3.6 tỷVND
C
 • 198.7 m²
 • 6.2 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 83.3 m²
 • 5.8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 151.2 m²
 • 4.4 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 194.6 m²
 • 4.5 tỷVND