Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 2
 • 123 m²
 • 10.7 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 88.7 m²
 • 8 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 5.3 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 57 m²
 • 5.4 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 82.21 m²
 • 5.9 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 122.77 m²
 • 11.2 tỷVND