Nhà đất lân cận

A
 • 7
 • 7
 • 160 m²
 • 16 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 42 m²
 • 5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32 m²
 • 4.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32 m²
 • 4.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 41.8 m²
 • 6.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 40 m²
 • 5.6 tỷVND