Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 63.7 m²
 • 7.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 5.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 59 m²
 • 6.9 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 67.5 m²
 • 10.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 80.6 m²
 • 5.9 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 43 m²
 • 5.3 tỷVND