Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 77 m²
 • 2.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 2.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 77 m²
 • 1.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 1.81 tỷVND
E
 • 8
 • 4
 • 231.7 m²
 • 15 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 58.5 m²
 • 7.1 tỷVND