Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 43 m²
 • 2.6 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 50.5 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 49.4 m²
 • 8.5 tỷVND
D
 • 63.2 m²
 • 4.1 tỷVND
E
 • 8
 • 5
 • 67.2 m²
 • 5.4 tỷVND
F
 • 80 m²
 • 4.6 tỷVND