Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 171 m²
 • 12 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 126 m²
 • 15 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 14.6 m²
 • 2.48 tỷVND
D
 • 1
 • 2
 • 23.2 m²
 • 2.4 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 51 m²
 • 6.38 tỷVND
F
Đã bán
 • 14
 • 14
 • 112 m²
 • 14.2 tỷVND