Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 23 m²
 • 6 tỷVND
B
 • 4
 • 2
 • 47 m²
 • 17.5 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 33.2 m²
 • 7.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 33.9 m²
 • 6 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 39 m²
 • 7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35 m²
 • 4.95 tỷVND