Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 33.9 m²
 • 6 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 23 m²
 • 6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35.4 m²
 • 11 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 14.56 m²
 • 2.61 tỷVND
E
 • 18
 • 18
 • 107 m²
 • 42 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 5.8 tỷVND