Nhà đất lân cận

A
 • 167.8 m²
 • 21 tỷVND
B
 • 60.4 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 67 m²
 • 4.1 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 94.6 m²
 • 9.2 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 58 m²
 • 5.8 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 69.6 m²
 • 5.3 tỷVND