Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 12.5 m²
 • 1.85 tỷVND
B
 • 6
 • 3
 • 52 m²
 • 5 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 85 m²
 • 7.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 15.8 m²
 • 1.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 56 m²
 • 3 tỷVND
F
 • 61.9 m²
 • 3.4 tỷVND