Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 47 m²
 • 7.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 47 m²
 • 7.5 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 48.1 m²
 • 15 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 72.4 m²
 • 9.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 95 m²
 • 12.2 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 147.7 m²
 • 11 tỷVND