Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 129.3 m²
 • 2.98 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 83.6 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 2.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 67.8 m²
 • 2.15 tỷVND
E
 • 61.9 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 104 m²
 • 5.9 tỷVND