Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 49.6 m²
 • 7.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 16 m²
 • 2.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 64.73 m²
 • 21 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 22.6 m²
 • 5.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 29.6 m²
 • 6.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 46 m²
 • 9.5 tỷVND