Nhà đất lân cận

A
 • 8
 • 8
 • 41 m²
 • 10.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 18.2 m²
 • 5.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 24 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 39.3 m²
 • 4.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 36 m²
 • 2.75 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 39 m²
 • 6.2 tỷVND